• VHM

Jy sal nooit sterwe tot in ewigheid nie – Glo jy dit?

Author: Monica Koch


Joh 11:25-26  “Jesus sê vir haar: Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe; (26) en elkeen wat lewe en in My glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit?”

Dit is merkwaardig om te hoor van geloofsoortuigings van denominasies wat uiter dat mense nie sal sterwe nie en vir ewig sal lewe.

In ‘n sekere opsig het hul waarheid, maar weereens, ‘n halwe waarheid maak ook ‘n halwe leuen en skep die leemte vir dwaal leringe.

As niemand veronderstel is om dood te gaan volgens die sogenaamde leerstelling nie, hoekom het Christus dan vir ons gesterf?  Die Woord is vol van getuienis dat die mens bestem is om te sterf.

1 Sam 26:10  “Verder sê Dawid: So waar as die HERE leef, sekerlik sal die HERE hom slaan, òf sy dag sal kom dat hy sterwe, òf hy sal aftrek in die geveg en omkom!”

Prediker 3:2  “‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterwe, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om uit te roei wat geplant is,”

Heb 9:27  “En net soos die mense bestem is om een maal te sterwe en daarna die oordeel,”

Daar is baie min mense wie die aardse dood vryspring.  Henog en Elia was voorbeelde van sulke mense.

Gen 5:24  “En Henog het met God gewandel; en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem.”

2 Konings 2:11  “En terwyl hulle aldeur loop en spreek, kom daar meteens ‘n wa van vuur met perde van vuur wat skeiding tussen hulle twee maak; en Elía het in die storm na die hemel opgevaar.”

Selfs die Here Jesus Christus moes daardie paadjie stap om te sterwe, sodat Hy ook opgewek kon word deur die opstandings krag van die Vader.

1 Kor 15:13  “As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie.”

Ons is in hierdie wêreld ingebore as mense uit verganklike saad, maar wanneer ons Christus Jesus aanneem as Persoonlike Saligmaker, word ons met onverganklike saad beklee.

Dit beteken dat wanneer ek die Here aanneem, al sterwe ek, ek weer sal lewe. 

Nêrens sê die Woord dat wanneer ek ‘n kind van God is, dat ek nooit sal sterwe nie, maar dat as my tyd aanbreek om die dood in die oë te staar, hoef ek nie daarvoor te vrees nie, want ek sal weer opstaan deur die opstandings krag van die Vader wat my beklee het met onverganklikheid.

1 Kor 15:53-54  “Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. (54) En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.”

Wat is die oorwinning?  Die onverganklike saad waarmee ons beklee is en waartoe ons opgeroep word deur die opstandings krag van die Vader.

1 Pet 1:23  “want julle is wedergebore nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike, deur die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly.”


#VHMinistry #MonicaKoch #GeestelikeGroei

Recent Posts

See All

Nitty Gritty . . .

Author: Adri Schoeman "Kyk, Ek kom gou! Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie." - OPENBARING 3:11 AFR53 Hoe lewe ons? Is ons dienaars van ons Vader of het ons nog afwykings? Wat is

Enquiries about our courses

+2764 902 4925

vhministry@outlook.com

 

22 Jeremy Street

Hadison Park

Kimberley

  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon

created by Melissa Holtzhausen